”Att träffa Tommy har varit min räddning”

Tommy Grundström på Fritt föräldrastöd

Att få sitt barn placerat i familjehem eller på LVU-hem innebär en djup kris för föräldern. Fokus är att hjälpa barnet och den som blir familjehem får stöttning i detta. Men inte alla vet att även föräldern har rätt till stöd. Något som dessutom gagnar barnet.

Tommy Grundström jobbar med något som kallas ”Fritt föräldrastöd” som syftar till att finnas för de föräldrar som fått sitt barn placerat.

Han möter upp i ett ombonat rum på Bruksgatan 29. Det står ”Familjehuset” på dörren och i lokalerna huserar även Blå kamelen och andra verksamheter som stödjer föräldrar och barn i olika åldrar. Fåtöljerna är gröna och kaffet rykande varmt. Här tar Tommy emot föräldrar som av olika anledningar fått sitt barn placerat.

– Det är föräldern själv som bestämmer hur ofta och länge vi ska ses. Det går också bra att höras via telefon eller sms. Jag är bollplank inför möten med myndigheter, kan ge stöd och råd om hur processen fungerar men inte minst bekräfta och stödja föräldrar i den kris de befinner sig i.

Han har själv ett långt yrkesliv bakom sig inom socialtjänsten – bland annat som chef på familjehemsenheten.

– Vi hade och ska ha ett barnfokus och våra insatser kretsar kring de barn som far illa. När jag tänker tillbaka vet jag att vi inte sällan såg föräldrarna som ett störande element. Något som jag verkligen har fått omvärdera.

Bakgrunden till att få sitt barn placerat kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller att inte klara av sitt barn med problematik som kriminalitet och/eller diagnoser.

– Oavsett – föräldrar som fått sitt barn placerat är i ilska, förtvivlan och chock. Inte sällan känner de sig usla och på botten av tillvaron. Och det går ut över barnet, även när det blivit placerat, säger Tommy.

På Fritt föräldrastöd får föräldern också hjälp att förstå vad som står i socialtjänstutredningen.

– Många föräldrar har inte ens läst sin egen utredning. Det är för smärtsamt för dem och de uttrycker att det bara står hur dålig man är som förälder. Många ställer frågan: ”vad kräver soc av mig? Vad ska jag göra för att barnet ska flytta hem igen?” Genom att hjälpa föräldrarna att ställa dessa frågor och bena ut dem så startar processen. Det behöver ske för att vi ska kunna ta ett steg framåt. Det måste uppstå en början och ett samarbete.

Barnet behöver en stabil förälder

Ett barn som blivit placerat behöver ironiskt nog en tillräckligt stabil förälder på avstånd.

– När föräldern får hjälp i sin kris – den kan komma direkt eller som skov senare – underlättas umgänget med barnet. Att föräldern landar i situationen som den är och därmed kan hjälpa sitt barn att komma tillrätta i familjehemmet. Det är så värdefullt när föräldern kommer till den punkt då de kan säga till sitt barn ”det är ok att du bor där nu. Jag ser att du har det bra.” Då blir barnet lugnare och kan slappna av. Annars är det risk att barnet hamnar i dragkampen mellan föräldern, socialtjänsten och familjehemmet.

Varje utredare och barnhandläggare ska regelbundet gå igenom en förälders rätt till stöd och hjälp. Barnet behöver en förälder som är nykter, psykiskt stabil, har någonstans att bo och att man kan försörja sig. Föräldern behöver även hjälp med själva föräldraskapet. ”Vem är jag nu när mitt barn är placerat?” Och att kunna landa i att vara förälder på avstånd. Allt detta kan Fritt föräldrastöd hjälpa till med.

– Sen finns det exempel då föräldern inte SKA träffa sitt barn för att det kan vara farligt för barnet. Det kan handla om svår psykisk ohälsa, misshandel eller annat. En del föräldrar kommer hit med förhoppningen att jag ska hjälpa dem få hem barnet men det är jag tydlig med att jag inte kan. Jag kan däremot hjälpa till att etablera ett bra samarbete med soc så att föräldern kan skapa bra relationer med familjehemmet. Det är win-win för alla, säger Tommy.

RÖSTER OM FRITT FÖRÄLDRASTÖD

– Att träffa Tommy har varit min räddning. Jag får prata av mig, jag får bekräftelse, jag får hjälp med alla papper som kommer från soc. Ibland förstår jag inte vad det står och vad jag har rätt till. Tommy är bra på att förklara och hjälpa mig fokusera för ibland blir allt övermäktigt. Jag måste driva mitt fall själv, men han stödjer mig. Min dotters pappa baktalar mig så jag får hela tiden försöka överbevisa saker men upplever att soc inte lyssnar. Jag vill bara min dotters bästa och hoppas hon kunde få flytta närmare mig nu när det är möjligt. Hon är placerad i ett LVU-hem 40 mil bort.
Katrin

– Både jag och min son sökte hjälp hos soc eftersom han hamnade i fel umgänge, det var kaos i relationen med pappan och det gick inte bra i skolan. Jag har nog ringt alla instanser som finns – familjevåldsenheten, BUP, alla stödlinjer, suttit i ändlösa möten – för att få hjälp åt min son, som blev mer och mer kriminell men det är köer överallt och jag upplever att vi inte fått hjälp. Av en slump hörde jag talas om Fritt föräldrastöd via en bekant. Tommy är en ängel utan dess like! Hade det inte varit för honom hade jag aldrig orkat mig igenom dessa år. Han har stöttat mig med kunskap om hur processerna funkar. Om sonen varit LVU-placerad hade jag haft rätt till advokat men det har man inte när det handlar om SOL-placering. Jag var ensam och kunde inte regelverket. Jag har gått alla föräldrakurser man kan gå men Tommy har lärt mig tyda alla papper. Jag har försökt sprida ordet till andra om Fritt föräldrastöd. Det behövs fler som Tommy. Han har inte bara kunskap, han har en enorm empati och ett stort hjärta. Han ser, lyssnar, ifrågasätter och förtydligar. Jag tror att fler skulle behöva ett ombud som Tommy.
Sara

– Jag var 19 år och gick på gymnasiet när jag fick barn. Jag fick då behandling för mitt drogmissbruk på Maria nordväst och var i en destruktiv relation med sonens pappa så jag och sonen blev placerade i ett familjehem. Efter en tid fick jag flytta därifrån och blev stressad över min situation. Jag hade inget jobb och ingen utbildning. Det har varit så värdefullt att få träffa Tommy! Han har varit som en pappa för mig! Jag har tack vare stöd nu utbildat mig inom vården, fått jobb och flyttat ifrån stan och alla dåliga relationer där. Jag har tagit mig igenom ett helvete och det har varit så skönt att ha stöd under tiden. Många är nog rädda för att sekretessen inte följs men här kan man vara trygg med att inget förs vidare.
Hedda

 FAKTA Fritt föräldrastöd

Biståndslöst stöd till föräldrar med barn placerade i HVB-hem eller familjehem.

Inga journaler eller anteckningar förs. Inget följs upp av soc. Tommy pratar inte med soc om föräldrarna och han gör inget som inte uttryckligen godkänts av dem (undantag är anmälningsplikt om ett barn far illa).

Vissa föräldrar kommer regelbundet varje vecka eller har telefonkontakt flera gånger i veckan. Andra behöver bara goda råd vid något tillfälle. På Fritt föräldrastöd har man inget dokumentationsansvar och eftersom Tommy slipper administrationen har han även hög tillgänglighet.

– Jag kan garantera att jag svarar senast dagen efter och kan erbjuda tid inom en vecka. Jag svarar alltid direkt på sms, säger han.

 Har du några frågor eller vill veta mer? Kontakta Tommy Grundström: tommy.grundstrom@helsingborg.se 

Läs mer: https://intranat.helsingborg.se/sof/stod-i-arbetet/barn-unga-och-familj/stod-till-foraldrar-med-placerade-barn/

Text: Pernilla Gudmundsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?